Registreringen är stängd

Enligt stadgarna äger den vara medlem som:

a) har licentiat- eller doktorsexamen eller motsvarande kompetens i kultur/socialantropologi;
b) är antagen till forskarutbildning i kultur/socialantropologi;
c) är antagen till Magisterutbildning eller har avlagt Magisterexamen i kultur/socialantropologi;
d) är antagen till Masterutbildning eller har avlagt Masterexamen med inriktning mot kultur/socialantropologi;
e) är verksam som antropolog i Sverige och besitter kompetens motsvarande “a”, “b”, “c”, eller “d” (efter ansökan och enligt SANT-styrelsens bedömning).

Stöd  till masterstudenter och doktorander för aktivt deltagande i SANT 2017.

Tack vare generöst stöd från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) kan Masterstudenter och doktorander få ersättning för utlägg i samband med SANT 2017. Stödet avser endast aktivt deltagande, d.v.s. organisation av panel och/eller presentation av paper. Ersättningsbara kostnader är inrikes resa (billigast färdsätt), boende (typ vandrarhem) och konferensavgift.SANT ersätter inte konferensmiddag eller medlemsavgift. Ersättning för utlägg söks efter konferensen, genom insänd blankett, kvitton och rapport (ladda ner blankett här sant-utlaggsblankett-fu-master-2017).

Notera att stödet endast gäller masterstudenter och doktorander verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Advertisements